Strona główna Wdrożenie nowego modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności gospodarczej.

Wdrożenie nowego modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo SIGMA SYSTEMY OSŁONOWE Tomasz Ślemp otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją w celu podwyższenia konkurencyjności firmy Sigma Systemy Osłonowe Tomasz Ślemp na nowym rynku zagranicznym”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cele projektu:

Celem projektu jest Wdrożenie nowego modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności gospodarczej

Wartość projektu netto: 265 5000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 225 675,00 PLN