Bezpieczeństwo

1.Aby otwieranie i zamykanie bramy nie wymagało większego wysiłku są one wyposażone w sprężyny skrętne. Dzięki nim użytkownik ma wrażenie że skrzydło bramy zbudowane z solidnych segmentów jest lekkie. Sprężyny w naszych bramach odznaczają się bardzo dużą wytrzymałością 25000 cykli.

2.W naszych bramach w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania bramy standardowo montujemy zabezpieczenie przed skutkami zerwania sprężyn. W przypadku uszkodzenia sprężyn brama nie opada w światło otworu, eliminując tym samym ryzyko przytrzaśnięcia.

3.Zabezpieczenie w przypadku zerwania linki - w momencie zerwania linki brama nie opada w światło otworu, eliminując tym samym ryzyko przytrzaśnięcia.

4.Listwa krawędziowa - stosowana w bramach segmentowych przemysłowych z napędem elektrycznym - jest bardzo dobrą formą zabezpieczenia przed zgnieceniem. Dzięki listwie krawędziowej brama trafiając na przeszkodę automatycznie zatrzymuje się, a następnie otwiera.

5.Fotokomórki - stosowane w bramach z automatyką zabezpieczają przed zgnieceniem. Jeżeli na linii fotokomórek pojawi się jakakolwiek przeszkoda brama nie zamknie się.

6.Standardowym zabezpieczeniem w bramach segmentowych przemysłowych jest rygiel wewnętrzny, który skutecznie umożliwia podniesienie z zewnątrz zamkniętej bramy.

7.W bramie podnoszonej automatycznie w wypadku braku prądu istnieje możliwość awaryjnego otwarcia bramy za pomocą łańcucha.